Привет, Гость!
Chat (4) | Вход | Регистрация
Tasodifiy hikoya: bahhtee:ifori va chiroyiga mas qigan am b.n
salom man bahtiyorman yo yo ismim bahtiyor dimoqchidm shu paytgacha hiiiich qizla b.n bomaganman kal...davomi
Chocolate Slim - Ozish uchun tabiiy kompleks!
Титан гель 3
Библиотека | Birinchi marta...
1 2 >>

Севишганлар (давоми)

Добавил:шрек332 (15.07.2016 / 00:07)
Рейтинг:rating 196515 article (0)
Прочтений:10435
Комментарии:Комментарии закрыты
Борган сари Гули Нодирга богланиб борарди. Аммо Нодир хар доимгидек унга бепарво юрарди. Кунлар шу тарзда утиб борарди. Имтихонлар хам бошланиб колди. Гули имтихонларни аъло бахоларга топширарди, кулидан келганча Нодирга хам ёрдам бериб турди.
Бир кун имтихонга тайёргарлик пайти Гули орка партада утирган синфдоши Чаросни бир нималарни яширинча ёзиб утирганини куриб колди. Шухлиги тутиб Чарос ёзиб утирган варокни тортиб олди. Чарос куркиб кетиб Гулини кулидан каттик тортиб юзига тарсаки туширди. Бундай булишини кутмаган Гули Чаросга жавоб кайтарди ва иккиси синфда чинакамига уришиб кетишди. Уларни синфдошлари кийинчилик билан ажратиб куйишди. Жанжал овозидан синфга синф рахбари Зилола опа кириб келди ва нима гаплигини билиб икки кизни узини хонасига олиб кириб кетди.
Синф рахбари Зилола опа кизларни нима сабабдан уришганини сураб суриштириб уша варокни олди. Хатда нима ёзилганини укиб курд ива Чаросга юзланди.
-Хали сал вактлирок эмасми севги-мухаббатга Чарос?
Чарос индамай тураверди.
-Сендан сураяпман.
Кизни кузидан ёш ока бошлади. Гули хатда нима ёзилганидан бехабар эди. Энди у хам килган ишидан пушаймон була бошлади. Ахир синфдошини шарманда килдику.
Зилола опа Чаросни уришди, тергади, маслахат берди.
-Нодир биладими бу хакда. Биринчи маротаба эмас шекилли Нодирга ёзишинг.
Хат кимга ёзилганини билмаган, Нодирни исмини эшитган Гули лол булиб колди. Негадир хозир Чаросни ёмон куриб кетди, килган ишидан пушаймонлик хисси негадир тезда таркади ва урнини нафрат эгаллади.
Зилола опа кизларни яраштириб, бу хат сир сакланиши, уни шу ерни узида йиртиб ташлаб, уларга панд-насихатлар килди ва иккиси бошка уришмасликка вада бериб хонадан чикиб кетишди.
Сунгги имтихон куни Гули имтихонни хаммадан олдин топшириб чикди ва сумкасидан шоколад олиб синфда еб утирарди. Синфга Нодир кириб келди.
-Хой Гули мени масаламни ечиб бер. –одатий муомаласи билан гапирди йигит.
-Хм сани хизматкорингманми буйрук берасан.
-Нима? Улиб колмайсан.
-Ойимчангга айт бажариб беради. –Гули узи хохламаган холда шу сузларни айтиб юборди.
-Нима дединг? Кимни айтяпсан?
-Узинг яхши биласан кимлигини.
-Э менга кара узингча нима деб валдиряпсан шахарлик олифта.
Нодир кулини мушт килиб жахл билан кизни олдига борди. Гули хам бор аламини шу онда олмокчидек Нодирга юзланди.
-Нима урмокчимисан, кулингдан келадими, ур.
-Учир овозингни шаллаки. – деб Нодир жахл билан киз утирган партага муштлади.
Партага тушган зарбадан Гули чучиб кетди. Кузи ёшланиб сумкасини олдида йиглаганча синфдан югуриб чикиб кетди. Коридорда уни йиглаб югуриб кетаетганини курган Зилола опа ортидан бакириб колди. Киз тохтамагач нима булди экан деб хавотирда синфга кирди ва синфда Нодир кандайдир важохат билан турганини курди.
-Нима гап Нодир, нима булди? –Зилола опа Нодир кизга тегажоглик килди деб уйлади.
-Хеч нима булгани йук.
-Нега унда Бойматова йиглаб чикиб кетди балки тушунтирарсан.
Нодир синф рахбарига бор гапни айтиб берди.
-Менга кара Нодиржон, сен хали ёшсан, унча бунча нарсага аклинг етмайди, тугри жахлинг тез лекин бироз фахму-фаросатинг камрок хафа булмагин бу гаплардан мендан. –дея йигитни овутгандек булди Зилола опа.
Зилола опа унга бироз-насихатлар килди, йигит-киз уртасидаги муносабатлар хакида тушунтирди. Нодир гап нима хакида кетаетганини тушунмади.
-Менимча сен Гули ёкасан. Бор гап шу. Сени бошкалардан кизгоняпти, демак сенга бефарк эмас.
Бу гапларни эшитган Нодир бошини кутариб укитувчисига каради.
-Ха рост. Сен ундан бу килмишинг учун бориб кечирим сура.
Имтихонни бир амаллаб топшириб олган Нодир уйига кетаркан йул буйи Гулини уйлади. Ростдан унга ёкаманмикан, Зилола опа алдамайдику, кандай кечирим сурайман деб уйларди.
Кечки пайт Нодир дафтарини олиб Гулини бувисини уйига келди. Уйни чакирганда Гулини бувиси чикди.
-Гулини чакириб юборинг бувижон, дафтарини олиб келовдим.
Гули бувисига уйда йукман деб юборинг деб чикмади.
-Майли унда дафтарини бериб куйинг –деб дафтарини бериб кетди.
Гули хайрон булиб дафтарни оларкан, бувиси чикиб кетгач нега дафтарини бериб кетди бу ахмок деб дафтарни очиб курди. Дафтар янги эди. Хайрон булган киз дафтарни вароклар экан дафтар уртасида кандайдир ёзувлар борлигини курди ва очиб укиди: «Мени кечир Гули. Сени бошка хафа килмайман. Агар кечирсанг иложини килиб тунда богларинга чик. Сени кутаман» Нодирни хунук ёзилган хатини укиб кизни юрагини хаяжон эгаллади….
Тунгача бир карорга келолмаган Гули нихоят бувиси ухлагач секин урнидан туриб курка-писа боги томон борди. Коронгуда арик четида бир шарпани сезди. Шарпа у томон кела бошлади. Унинг юришларидан Нодирни таниди.
-Гули сени чикмасанг керак деб уйловдим. –гап бошлади Нодир.
-Чикмокчи эмасдим, сандан хавотир булдим, кечаси билан бу ерда мани кутмагин демокчиман. –ёлгон гапирди Гули.
-Мени кечир Гули. Узимни тута олмадим.
-Майли кечирдим. Аразчимасман. Булдими, энди кет.
-Бироз гаплашиб утирайлик.
Киз йигитни бунчалик ювош ва мулойим булиб колганидан хайрон булиб нима деб жавоб беришни билмади.
Майсалар устига утиришди. Нодир нима деб сухбатни давом эттиришни билмади. Гули хам индамасдан утирарди.
Гули шу лахзада йигит уни упиб олса нима килишини уйларди ва узини хаёлидан узи куларди. Худди шу нарса Нодирни хам хаёлидан утарди шу он. Агар хозир Гулини упсам нима деркин деб.
-Гули мактабни тугатиб каерда укийсан? –бошка гап тополмаган Нодир суради киздан.
-Тиббиёт академиясида укимокчиман, врач булмокчиман. Санчи?
-Билмадим. –Нодир бирор укишда укишига узи хам ишонмасди. Отасиз усган, бувиси ва онасининг ёлгиз таянчи булган Нодир уларни ташлаб каерга хам борарди. Отаси уларни ташлаб кетгани учун, балки Нодир хаётдан норози шундай купол, хеч кимни суймас булиб усгандир.
Уларни сухбати бироз давом этгач бирдан Гули Нодирдан суради.
-Бирортасини яхши курасанми?
-Йук. Сенчи?
-Ха.
-Шахарданми?
-Айтмиман.
-Канака йигитга турмушга чикмокчисан Гули?
-Айтайми канака йигитга? У йигитни бир белгиси бор. –Гули энди бир нимага шаъма килаетганини тушунди Нодир.
-Белгиси? Кандай белгиси? –хайрон булди Нодир.
Киз бироз жим тургач айтишга журъат килди.
-У йигитни сонида катта холи бор.
Нодир гап узи хакида кетаетганини олдинига сезмади.
-Нима? Каерда кургансан? –сонида катта холи борлигини каердан билди бук из.
-Мана шу арикда чумилаетганда. –кулди Гули.
Бундай очикчасига икрордан кейин Нодир кизни кулидан ушлаб узига каратди. Нодир хаяжон ва куркув билан кизнинг лабидан упди. Гули хам каршилик килмади. Иккиси хам кандайдир хавотир ва калтирок билан упишарди. Бу иккисини хам умрида биринчи маротаба упишиши эди. Аввалига секин-секин упишаетган Нодир узини босиб туролмади ва кизни майсага ёткизди. Уни лабидан, юзларидан, буйниларидан шоша-пиша упишни бошлади. Гули узи билан нима булаетганини билмасди. У бу упишлар тухтамаслигини хохларди. Нодир кизни упар экан секин кизнинг оёклари орасига кириб борарди. Киз оеклари орасига каттик нарса ботаетганини сезиб чукур нафас олди. Кизни устидаги кийимлари тугмаларини ечиб улгурган Нодир хали унчалик катта булмаган кукракларни упа бошлади
Bu ma'qolani do'slaringa yubor:
Скачать txt | fb2
1 2 >>

Сообщение: (Max. 5000)

b i u s s spoiler quote url


Комментарии
Всего: 0
На главную
EroTop.mobiwaplogСмотреть лучшее порноstats24.ru-лучший топ рейтинг мобильных сайтовadultop.ruGEGTOP.RU - Топ рейтинг WAP сайтов!KatStat.ru - Топ рейтинг сайтовFaptop.ru